Neem nu contact op! 020 2380310 | info@duboisadvocatuur.nl

Rugklachten

Rugklachten na een bedrijfsongeval of auto-ongeluk? Deze klachten kunnen soms wel maanden tot jaren duren. Soms gaan ze helemaal niet over. Lees hier wat u aan uw klachten kunt doen. Welke behandelingen zijn er mogelijk? En zijn behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar mogelijk? Deze particuliere revalidatietrajecten zijn duur maar kunnen worden vergoed door de verzekeraar.

Nekklachten

Nekklachten en moeite met het tillen van zware boodschappen? Of met het uitvoeren van uw werk en daarna nog schoonmaken? Duren de klachten te lang om op familie en vrienden te leunen? Er zijn mogelijkheden voor ondersteuning.

Succesverhaal

Meneer F. uit Amsterdam loopt ernstig hersenletsel op na een ongeval. Hij verblijft een tijd lang in een revalidatiecentrum om opnieuw te leren lopen en zich te wassen en aankleden. Omdat hij geen inkomen heeft en nog niet kan werken vraagt hij een wajong-uitkering aan. Het UWV wijst zijn aanvraag af. Wij zijn in bezwaar en beroep gegaan en dit heeft ertoe geleid dat de uitkering wel werd toegekend.

Schadevergoeding

U heeft een ongeluk gehad en last van pijn. Op wat voor schadevergoeding heeft u recht? En hoe wordt dit berekend? Heeft u recht op compensatie van uw loonverlies? En op een hulp in het huishouden? En de kosten van de fysiotherapeut? Lees hier waar u recht op heeft.

Advocaat nodig?

Wanneer moet u nu eigenlijk een advocaat nemen en wat kunt u zelf? En hoeveel kost een advocaat? De wederpartij moet de redelijke kosten voor een letselschade advocaat betalen als de aansprakelijkheid erkend is.

Gratis advies

Bel en regel direct een afspraak bij je thuis om de zaak te bespreken en krijg een eerste inschatting van de vergoeding waar je recht op hebt. Dit is vrijblijvend en gratis.


Nieuws

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval? 29-01-2018

In tegenstelling tot wat veel mensen denken hoeft niet de werknemer te bewijzen dat de werkgever ‘aansprakelijk’ is. De werkgever moet eigenlijk bewijzen dat hij niet aansprakelijk is. De werkgever moet namelijk bewijzen dat hij voldoende instructies heeft gegeven en zijn werklokaal veilig heeft ingericht en dat het ongeval dus zogezegd niet zijn schuld is.

Wat doet een medisch adviseur eigenlijk? 21-02-2017

Wat zijn nu eigenlijk de klachten die door het ongeval worden veroorzaakt? En wat voor beperkingen leveren die op? En komt dat wel door het ongeval? Of is er misschien iets anders aan de hand? Dit zijn precies de vragen waar een medisch adviseur zich mee bezig houdt.

Verhoogde aansprakelijkheid bij lichamelijke tekortkoming 21-02-2017

Zin in een feestje maar nog herstellende van een operatie? Opgepast! Mensen die slecht ter been zijn leveren een verhoogd risico op aansprakelijkheid op, bevestigde de rechtbank.

"niet-objectiveerbare" klachten 19-01-2017

Wat kun je als slachtoffer doen bij "niet-objectiveerbare" klachten? Stel je hebt na een ongeval klachten waarvan de oorzaak niet gevonden wordt. De dokters kunnen niets vinden op de foto’s maar je hebt wel pijn. Kun je dan wel aantonen dat je klachten hebt? En is de aansprakelijke verzekeraar dan verplicht om schade te vergoeden? Lees meer..

Verjaring van voorbehoud 10-01-2017

Tweeëntwintig jaar na een ongeval nog schade claimen? De Hoge Raad legt uit wanneer een voorbehoud verjaart. Op 23 december 2016 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de verjaring van voorbehouden in vaststellingsovereenkomsten. Lees meer..

Onderzoek naar gevolgen verkeersongevallen 13-12-2016

De gevolgen van een ongeval zijn soms erg groot. Denk aan ziekte op het werk, niet meer in staat zijn tot het doen van het huishouden of het deelnemen aan sociale activiteiten. Bij sommige slachtoffers staat hun hele leven op zijn kop. Het fonds slachtofferhulp doet een onderzoek naar de gevolgen van verkeersongevallen. Het onderzoek wordt gebruikt om het beleid te veranderen en kan dus zorgen voor positieve veranderingen in de toekomst. Ook een ongeval gehad? Klik op dit artikel om de vragenlijst in te vullen.

De 10 meest gestelde vragen over letselschade

1. Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

De schade wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de situatie met en zonder ongeval. De schadevergoeding verschilt dus per situatie en persoon. De schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen, komen wel vaak overeen. Denkt u hierbij aan verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp, hulp bij onderhoudswerkzaamheden, medische kosten, vervoerskosten en natuurlijk smartengeld.

2. Door het ongeval ben ik een promotie misgelopen, kan ik de schade die ik daardoor lijd vorderen?

De schade is het verschil tussen de situatie met en zonder ongeval. Als vast komt te staan dat u zonder het ongeval een promotie zou hebben gemaakt en dat u deze door het ongeval bent misgelopen, dan dient de aansprakelijke partij deze schade te vergoeden. Omdat voor letselschade de “vrije bewijsleer” geldt, kunt u dit op allerlei verschillende manieren aannemelijk maken. Bijvoorbeeld door getuigenverklaringen te overleggen.

3. Hoelang duurt een letselschadezaak?

In beginsel wordt een letselschadezaak pas afgewikkeld op het moment dat er een medische eindsituatie is. Dat is het moment wanneer het slachtoffer is uitbehandeld en/of er duidelijkheid is dat de medische situatie niet meer zal verslechteren of verbeteren. Pas dan worden de (blijvende) gevolgen van een ongeval zichtbaar. Dit neemt niet weg dat er in sommige gevallen wel een mogelijkheid bestaat om de zaak eerder te schikken.

4. Wie betaalt mijn advocaat?

De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht om de redelijke advocaatkosten te vergoeden.

5. Ik ben twee jaar ziek en ik word ontslagen, wie betaalt mijn arbeidsrechtadvocaat?

Ziekte door een ongeval kan ook vervelende gevolgen hebben voor uw werk. Als u ziek thuis komt te zitten dan kan dit zelfs betekenen dat u uw werk verliest en een beroep moet doen op een uitkering. De rechter heeft bepaald dat de aansprakelijke partij in dit soort gevallen de advocaatkosten van de procedure over de uitkering of het ontslag moet vergoeden.

6. Mag de verzekeraar mijn medische informatie hebben?

Nee, alleen een arts mag uw medische informatie beoordelen. Vaak hebben verzekeringsmaatschappijen een arts (medisch adviseur genoemd) die de informatie beoordeelt. Het is wel aan te raden om niet door de medisch adviseur van de verzekeraar informatie op te laten vragen maar om dit door uw eigen belangenbehartiger te laten doen. Die kan namelijk controleren of er niet teveel informatie wordt opgevraagd en of de ontvangen informatie wel klopt. Wij werken met een eigen medisch adviseur.

7. De verzekeraar vraagt of ik ooit eerder een ongeval heb gehad, is dat van belang?

Ja, dat kan van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van een relevante medische voorgeschiedenis. Het is echter niet alleen van belang voor de verzekeraar maar ook voor uzelf. Als er een aansprakelijke partij is voor dit eerdere ongeval en deze zaak is nog niet afgewikkeld of verjaard, dan kan namelijk de verzekeringsmaatschappij van het eerste ongeval beide schades afhandelen om te voorkomen dat de verzekeraars naar elkaar gaan wijzen.

8. De verzekeraar vraagt naar mijn medische voorgeschiedenis, mag dat?

Ja, in sommige gevallen mag dat. In de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt aangegeven wanneer dit mag. Het belang van de privacy van het slachtoffer mag namelijk niet uit het oog verloren worden en er moet altijd gekeken worden of het opvragen van informatie gerechtvaardigd is. Daarnaast wordt aangeraden om in beginsel alleen gerichte vragen te stellen of maar van een periode van twee jaar informatie op te vragen.

9. Mag de verzekeringsmaatschappij op mijn facebook kijken?

In sommige gevallen wel. De verzekeraar moet daar echter wel een reden voor hebben, bijvoorbeeld een (gerechtvaardigd) vermoeden dat hetgeen een slachtoffer heeft verklaard onjuist of onvolledig is. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek geeft een richtlijn wanneer dit mag.

10. Ik heb geen huishoudelijke hulp, heb ik dan wel recht op een vergoeding?

Dat u geen huishoudelijke hulp betaalt, wil niet zeggen dat u er geen recht op heeft. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u geen betaalde hulp heeft, bijvoorbeeld omdat u deze niet kunt betalen. Een ongeval brengt vaak al genoeg kosten met zich mee. Het feit dat u beperkt bent in het huishouden door uw klachten kan al voldoende zijn om recht te hebben op een vergoeding.